Leverans och returer

Levererar endast inom Sverige.

Leveranstiden är vanligtvis 2-3 respektive 4-6 arbetsdagar från beställningsdagen, undantag anges under info på den enskilda produkten. Den kortare leveranstiden gäller för produkter vi har i lager. Den längre leveranstiden kan förekomma då alternativet förskottsbetalning används eftersom varorna inte skickas förrän vi har betalningen på kontot.

Har produkterna du vill beställa olika långa leveranstider och du vill ha varor med kort leveranstid först bör du göra två separata beställningar. Den rest noterade varan skickas omgående då den kommit in i lager igen. Vid leveransförsening har du rätt att häva köpet.

Transport

Om varan skadas eller kommer bort under transporten är TRENDSMYCKEN betalningsansvarig. Du måste dock meddela vår kundservice inom 14 dagar. Om varan skadas eller kommer bort då du returnerar den är du betalningsansvarig. Får vi tillbaka paket som inte lösts ut från Posten, förbehåller vi oss rätten att debitera dig för samtliga kostnader som uppstår i samband med en sådan retur, f n 150 kr. Betalning skall ske med inbetalningskort inom 10 dagar från fakturadatum.

Fel i vara

Fel vid leverans

Skulle du få en defekt eller fel levererad vara ska du kontakta kundservice så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar. Vi tar emot felanmälan och återkommer med returanvisningar. Skicka varan i det skick den mottogs, åtföljd av en skade- eller felanmälan, så får du en felfri, rätt vara. Vid försäljning till konsument (privatperson) gäller enligt konsumentköplagen att TRENDSMYCKEN vid köp gjort av konsument ska TRENDSMYCKEN avhjälpa felet eller företa omleverans om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för TRENDSMYCKEN.

TRENDSMYCKEN har vidare alltid rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet, t.ex. genom reparation, eller byta mot en felfri vara.